Wet Dieren

De Eerste en Tweede Kamer hebben een amendement van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de Wet Dieren aangepast gaat worden met als uitgangspunt het welzijn van productiedieren. De aanpassing in deze wet kan eventueel ook grote gevolgen hebben voor de huisdieren.

In het amendement word gezegd dat het na 2022 niet langer is toegestaan om een dier pijn te doen of bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen met als doel om het dier op een bepaalde manier te kunnen huisvesten.dat dieren hun natuurlijke gedrag zouden moeten kunnen vertonen, daglicht krijgen en voldoende ruimte om zich goed te kunnen bewegen.dat het niet langer zal worden toegestaan om dieren te houden in een huisvestingssysteem dat hen permanent de mogelijkheid ontneemt om hun natuurlijke gedrag te vertonen, aangezien dit schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van een dier.

Wat is natuurlijk gedrag?

Daar moet nog een duidelijke verklaring voor gegeven worden

Honden niet meer aangelijnd?

Het zal niet de bedoeling zijn geweest dit gedrag tot uitgangspunt te nemen, want dan zouden honden niet meer aangelijnd uitgelaten mogen worden, om maar een voorbeeld te noemen. Het kan niet anders dan dat de Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met iets waar ze niet van weten wat de gevolgen zijn, zoals BBB-Kamerlid Caroline van der Plas terecht concludeerde.

Dierenonwelzijn ontstaat pas als een dier niet zijn essentiële gedrag kan uitoefenen. Dat is het gedrag dat zodanig in het dier is verankerd dat er dierenonwelzijn ontstaat als dat gedrag niet uitgevoerd kan worden. Het dier zal dan stereotypisch gedrag gaan vertonen, ofwel gedrag dat niet alleen nutteloos, maar vaak ook beschadigend is.

Onze indruk is dat het amendement is aangenomen met varkens en andere productiedieren op het netvlies en niet of onvoldoende bij is stilgestaan dat de aanpassing van de Wet Dieren grote consequenties heeft voor handelaren en houders van hobby- en huisdieren.

Dibevo vindt dat de Wet Dieren zodanig geïnterpreteerd moet worden dat er rekening gehouden wordt met de praktische uitvoerbaarheid en bovenstaande nuancering.

bron dibevo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.